ark rabatt kode

For å ha en mest mulig effektiv matcheprosess er det derfor viktig at konteringen er korrekt utført.
Steg 5c Når en kontrakt er godkjent oppdateres kontrakten med status godkjent, og rabattkod climbing247 den er nå klar for innkommende fakturaer, ref skjermbildet nedenfor i fra Basware.
Beløp som skal brukes Kryss av for Fakturabeløp Dag som skal brukes Kryss av for Fakturadato eller vuxen rabattkode Forfallsdato Matchegrenser Skriv inn budsjettbeløp og maksimumsbeløp pr faktura.
Valg av kontrollør og godkjenner settes ved å trykke knappen med det gule tegnet (legg til).Dette gjøres ved å klikke på knappen og dialogboksen som kommer opp.Klikk på Generer plan.Trykk knappen Match faktura svar Yes Trykk "Lagre".Enten absolutte verdier, prosentsatser eller en kombinasjon av disse.5 Godkjenne/forkaste en kontrakt Steg 5a Start Basware MatchingClient fra Citrix ( /thinclient ).Hvis det gjøres endringer på en kontrakt er ny godkjenning nødvendig.Hvis fakturaene som skal mottas er fra norsk leverandør skal feltet slettes.Manuell transaksjonskontroll kan.eks.
Aktuelle brukere velges ved å trykke legg til - knappen.
Her velger man om kontrakten skal være plan eller budsjettbasert.
Referanse til annen who gave england its name rutine : Rutine.3 - Sluttkontroll, innledning: Basware CM er en modul som benyttes for repeterende/gjentatte fakturaer.Ikke sett noen kryss her.Utføres på den måten at en i Sluttkontrollen filtrerer på fakturatype CF ved overføring.Kontraktskategori består av to arkfaner, Kategorifiltre og Kategorimatcheregler, hvor filtre inneholder generelle data og matcheregler inneholder oppsett av toleranse mot kontrakter som plasseres under denne kategorien.Steg 4e (plan og postering) Når man skal lage en budsjettbasert plan og kontere denne, får man opp et skjermbilde.Dette gjøres som en del av det å sette opp et nytt selskap i løsningen.NB: Maler må opprettes under Budsjettbeløp registrer estimert beløp kommende.
Trykk til slutt Aktiver og Send.
Kontraktsnummer må defineres ved opprettelse av kontrakter i Basware.Ved fakturamottak og automatisk match setter systemet automatisk kontrolløren som attestant på fakturaen.
Kontraktsoppsettet opererer med 3 ulike varslinger knyttet til avtalens livsløp, og det er som følger: Utløpspåminnelse (Baserer seg på gyldighetsperioden satt i Steg 3c kontraktsdata) Utløp (Varsler at kontrakten nå er satt inaktiv i Steg 3c kontraktsdata) Manglende faktura (Baserer seg på hvorvidt en faktura.
Det skal krysses av for Send på sirkulasjon til info (send to informative flow) til definerte mottaker(e) for kvittering.