arv gave skatt

Det gjelder også unntak for jord- og skogbruk.
Det kan for eksempel avtales at huset skal være konas særeie og at hytta skal være mannens særeie, mens resten av det ektefellene eier skal være felleseie.
Er ikke dette avtalt, vil lengstlevendes særeie bli en del av uskifteboet.
Innledning, hvis ikke annet er tippeligaen 2015 vinner avtalt, er midler som tilhører ektefeller felleseie.Det er derfor viktig å kunne dokumentere tidligere kostpris, påkostninger og eventuelle arveavgiftsgrunnlag.Det som trer istedenfor særeie, blir som hovedregel særeie.Ulike former for særeie.Er særeie bestemt av giver eller arvelater, kan det derimot ikke endres av mottakeren dersom dette ikke er særskilt hjemlet eller klart forutsatt av giveren eller arvelateren.Ta vare på dokumentasjon.
En avtale om særeie kan også være tidsbegrenset.
De midlene som er særeie, er ikke gjenstand for deling når ekteskapet opphører.Salg av ubebygd tomt (også om den ikke er fradelt) er skattepliktig.Vurderingen av størrelsen på et slikt fradrag er skjønnsmessig.Faginnholdet er forankret i pålitelige kilder.Videresalg kan utløse skatt, arvinger, gjenlevende ektefelle og gavemottaker, (samtlige heretter omtalt kampanjekode geek som mottaker) overtar arvelater eller givers, (heretter kun omtalt som giver) skatteposisjoner knyttet til arven eller gaven.Avtaler av denne typen inngås ved ektepakt.
Hvis en av arvingene overtar eiendommen på skifte og de andre arvingene får andre verdier eller betaling, utløses ikke skatteplikt for disse.
Som bruker av portalen må du allikevel kvalitetssikre den informasjon som lastes ned og de konklusjoner som trekkes, da vi ikke tar noe ansvar for anvendelsen av informasjonen.