Sidst redigeret den, ved at oprette et testamente, kan man bestemme, hvordan man ønsker sit bo fordelt, rabattkode lekmer når man er død.
Syddansk Universitet, Odense, tlf.Selv om det ikke framgår direkte av dagens arvelov, er det i juridisk teori rabattkoder boozt antatt at samtykke til pliktdelskrenkende testament også kan gis før arvefallet.Organdonation, i Danmark bruges organer kun til transplantation, hvis man selv eller ens nærmeste har givet tilladelse.Landsforeningen Liv Død tilbyder gratis at opbevare "Min Sidste Vilje".I juridiken är en gåva ur givarens synvinkel gods som överlämnas utan vederlag.Læs mere på eller kontakt: Landsforeningen Liv Død tlf.Plikten att ta emot.Det skyldes at avtalen bare kan gjelde rettighetene på skiftet, og personlig gave til kjæresten hun ikke selve arveretten.Forutsetningen er at avtalene begrenser seg til fordelingen av gjenstander og ikke verdier etter arvelater.
Forslaget framgår av paragraf 65 annet ledd, som lyder: Utk.
Arveloven forbyr derfor også både salg og pantsettelse av ventende arv og retten til arv fra et uskiftebo.Det oppleves støtende når arv nærmest diskonteres før arvelater er død.Pliktdelsreglene gir livsarvingene rett til å protestere mot at testamentsarvinger får arv som strider mot arvelovens fordelingsregler.Med fremtidig arv menes også uskiftearvingens rett til arv etter førstavdøde.Man kan udfylde et donorkort og bære det på sig, eller man kan tilmelde sig Donorregistret.Behandlings- og livstestamente, med virkning fra.Hvis man har særlige ønsker til begravelse.v.Læs mere på eller kontakt: Donorregistret.
Forutberegneligheten må likevel avveies mot risikoen for at forholdene endrer seg.

Dette tilsier at man også i dag, før den nye regelen eventuelt trer i kraft, inngår forhåndsskifteavtaler i samråd med arvelater selv.
(2) Før arvefallet kan ikke arvingene uten arvelaterens samtykke avtale hvordan gjenstander skal fordeles mellom dem i det fremtidige skifteoppgjøret.