Han ledet faraos tjenere, og de eldre fra huset Israel og Egypt til bortenfor elven Jordan til Atad hvor de sørget i syv dager.
Brudens mor ankommer som en af de sidste, og hun ledsages til sin plads af en mandlig gæst som regel et familiemedlem.
Alle rejser sig med front mod de to, som nu er på vej ind i kirken.
71 Jakob er senere nevnt i Koranen i konteksten av løftet gitt til Sakarja angående dennes sønn Johannes Døperen.I henhold til Første Mosebok navnga Isak og Rebekka den førstefødt for, Esau ( Esav eller Esaw, i betydningen «hårete» eller «grovt/barskt fra hebraisk:, asah, «gjøre» eller «lage 11 Den neste sønnen ga de navnet, Jacob ( Yaaqob eller Yaaqov, i betydningen «hæl-griper «beintrekker «han.Dog er det brugt at tips til gave mor bænkene nærmest alteret er reserveret til brudeparrets nærmeste familie, medmindre der er opstillet stole i koret.Og den kommende gom, må ikke se brudekjolen inden brylluppet, da dette varsler ulykke.Til nød kan slipset klippes.41 I henhold til Midrasj 42 indikerer Gråteeika, hebraisk, Allon Bachuth, at flertallsbetegnelsen i «gråte» at det var en dobbel sorg, hvilket at Rebekka døde på samme tid.296297 Nettbibelen: Første Mosebok 49:29 død lenke - 50:14 død lenke Nettbibelen: Første Mosebok 25:20-26 død lenke Nettbibelen: Første Mosebok 25:25 død lenke Strong's Exhaustive Concordance of the Bible 6215, 6213.Det er vigtigt, at alle gæsterne får et stykke af kagen, ellers varsler det ulykke for både gæsterne og brudeparret.De ble dirigert til å slå leir i Gosen.Han foreslo at hans følge skulle møtte Esau ved Seirfjellet, 38 men Jakob og Esau møttes ikke før ved Makpela-hulen peppes pizza gavekort for å gravlegge deres far Isak som levde til han ble hele 180 og var 60 år eldre enn dem selv.Traditioner kan være sjove og hyggelige, men også virke generende og forkerte.Eller ikke kan få hikke, og stemningen er ikke til å rikke.Laban satte slavekvinnen Bilha til å tjene hos Rakel.43 Jakob i Hebron rediger rediger kilde Jakobs hus bodde i Hebron i landet Kanaan.Det er ikke akseptert av islam og Koranen hevder at Jakob ble velsignet av Gud som profet, og derfor må muslimer tro at hans far, som også var profet, også kjente til sin sønns storhet.Med tiden merket Labans sønner at Jakob tok store deler av deres flokker, og holdningen til Jakob endret seg.
52 Det ble sagt at det eneste land som fortsatt hadde framgang var Egypt.Laban bedro Jakob ved å bytte den tildekte bruden med Rakels eldre søster Lea.Da Josef begynte få drømmer, drømte han at hans familie ville bøye seg for ham.Jakobs bedrag av Isak rediger rediger kilde Da Isak ble gammel ble han blind og ble usikker på når han skulle dø, og besluttet å skjenke Esau hans fødselsrett.Det dannet forutsetningen for reisen fra Mesopotamia til landet Kanaan.De er upålitelige som historisk rekonstruksjon av den tidlige bosetningen av Israels fortid.For dette her blir årets julefest!Da Jakob ikke kjente til disse, sa han at den som hadde stjålet dem skulle.Det skulle betyde uheld, hvis parret sover sammen.
Muhammeds «Nattreise» hvor han reiste gjennom himlene kan blir sett på som en parallell til Jakobs visjon om stigen opp i himmelen.