September 1957 ) var, norges konge fra 19Han ble døpt rabattkod skistar Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel, men gikk under navnet Carl og var prins.
Laurits Tuxen, prins Carl ble født på, charlottenlund Slott nord for København i 1872.
Snart ankom den norske deputasjonen til audiens hos kongen og dronningen.Da Norge i 1928 utnevnte landets første arbeiderpartiregjering var det kong Haakon VII som personlig tok dette initiativet på bakgrunn av den parlamentariske situasjonen.Jeg vilde have Sikkerhed for, at det var et Folk og ikke et Parti, som ønskede mig til Konge, da min Opgave fremfor alt bør være at samle, ikke splitte.Hans regjeringstid strakte seg dermed over regjeringstiden til fire danske konger.Juni 1940 krevde Stortinget Kong Haakons avgang, et krav han tilbakeviste i sin tale den.Olav hadde blitt enkemann etter at Märtha døde i 1954.
Fra å være en respektert og avholdt monark, ble han særlig under andre verdenskrig et symbol på norsk motstand mot okkupasjonsmakten og døde som en høyt elsket konge.
I Dahl, Hjeltnes, Nøkleby, Ringdal, Sørensen.To dager senere, den.Dagen etter siterte Aftenposten over hele forsiden telegrammet Haakon hadde sendt sin bror Christian X: «Har fått dommens ordlyd og gratulerer Danmark med resultatet.» 2 Hans tre barnebarn ble født henholdsvis 1930, 1932 steam rabattkode og 1937.April sa til regjeringen at dersom den ønsket å akseptere tyskernes krav, ville han abdisere.Curt Bräuers krav om å utnevne en regjering ledet av Vidkun Quisling.Han giftet seg.I mai-juni 1940 var Haakon personlig usikker på om han skulle bli værende i landet eller evakuere til Storbritannia med britiske styrker.Prins Carl var sønn av kong.
Den britiske sendemannen i Norge, Cecil Dormer, var instruert om å presse Haakon til å reise fordi krigskabinettet i London fryktet at det ville bli umulig å samarbeide med kongen og Nygaardsvold om frigjøringen av Norge dersom de ble værende.
Ifølge Pryser var Haakon på gli, men ble i statsråd likevel overtalt til å reise.