Fast track og adgang til trumf rabatt hotell lounge, når dette ikke kjøpes samtidig med reisen, men på selve reisetidspunktet.
Rabatt som mottas blir med dette ikke skattepliktig for arbeidstaker.
Bonuspoeng kan benyttes til kjøp av en rekke varer og tjenester i tillegg til selve reisen.
Skattefrie inntekter, for skattefrie organisasjoner er følgende typer inntekter skattefrie: Medlemskontingenter, startkontingenter, treningsavgifter, billettinntekter ved arrangementer, offentlige tilskudd.I utgangspunktet skal rapportering til skattemyndighetene skje når beløpet utbetales eller ytelsen gis.Eksempler på slike rabatter er såkalte «nabolagsrabatter» som virksomheter tilbyr til ansatte i andre virksomheter i nærområdet i profileringssammenheng.Det er prisen på bestillingstidspunktet som da skal legges til grunn.Vurder hvilke tredjemannsrabatter som faller inn under regelverket for personalrabatter og behandle disse i henhold til dette regelverket.frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger 1MAR Livsforsikring - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger 1MAR Aksjesparekonto - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger 1MAR Boligsameier - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger 1MAR Fagforeningskontingent.Laveste omsetningsverdi i dette markedet kan legges til grunn.
Tips i forbindelse med nytt regelverk: Lag en oversikt over alle tredjemannsrabatter som arbeidstakere i egen virksomhet mottar.
Tilsvarende gjelder for bruk av bonuspoeng.Man kan heller ikke velge om man vil benytte regelverket for skattlegging av personalrabatter eller kravene som gjelder for beregning av rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold ved fastsetting av den skattemessige verdien på fordelen man mottar fra arbeidsgiver.Som ledd i arbeidet med å utarbeide og ajourholde oversikten anbefales det på det sterkeste å innta en formulering i arbeidsavtalen, personalhåndboken eller lignende som gir arbeidstaker et tydelig ansvar for å rapportere alle ytelser som mottas gjennom arbeidsforholdet og som er å anse som.Dette er primært i de tilfeller der virksomheten som yter rabatten er leverandør eller kunde til virksomheten der arbeidstakeren som mottar rabatten er ansatt, og varen/tjenester man mottar til rabattert pris omsettes i arbeidsgivers virksomhet.Det finnes egne regler som regulerer tilfeller der arbeidstaker mottar en fordel gjennom rimelige lån i arbeidsforhold.Dette kan eksempelvis ta form av et forbud mot flybonusopptjening på tjenestereiser eller krav om at eventuelle opptjente bonuspoeng på tjenestereiser kun skal benyttes til anskaffelse av andre tjenestereiser hos samme arbeidsgiver.
bli en vinner