tv2 oppussing konkurranse

Etter forholdsvis tørre varsler og stigende priser på de såkalte termiske prisdriverne (kull og CO2) steg prisforventningene for vinteren voldsomt på kraftbørsen fra midten av august.
Strømmarkedet kan du også lese mer om her.
NVE uttaler at magasinfyllingen i Norge kan nå et historisk minimum i løpet av vinteren, men at det ikke er fare for forsyningssikkerheten i det norske kraftsystemet.
Det gjorde at prisforventningene for vinteren falt med nesten 5 øre på et par dager.Påslag, elsertifikat og mva.I år har imidlertid den meget tørre våren og sommeren ført til at magasinfyllingen og den hydrologiske balansen rabatt skitt fiske ligger på svært lave nivåer.Strømmarkedet august 2018: De høye prisene fortsetter.Dette viser at det er stor usikkerhet om hvilke priser vi kan forvente i vinter.Dette gjør at folk lenger sør i Europa også opplever rekordhøye priser.Klikk her for å se prisene på kraftbørsen.Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa.September 2018, strømmarkedet - august 2018Strømmarkedet - august 2018.I tillegg er sommeren høysesong for vedlikehold av kjernekraftreaktorene i Sverige og Finland.Prisene på kull og CO2, som er viktige prisdrivere på kontinentet, beveger seg fortsatt på rekordhøye nivåer.
NVE uttaler også at magasinfyllingen i Norge kan nå et historisk minimum i løpet av vinteren, men at det ikke er fare for forsyningssikkerheten i det norske kraftsystemet.
Vanligvis vil over normalt med nedbør føre til at prisene vil falle.Kilde: Krafthandel Svorka,.Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser.I starten av september snudde imidlertid varslene samtidig som de termiske prisene falt.Det bidrar til at kraftbalansen i Norden blir enda mer anstrengt.CO2-prisen har faktisk tredoblet seg siden årsskiftet.Les også: Norge har Nordens laveste kraftpriser, utsiktene fremover, nesten uavhengig av hvilket vær vi får i høst vil strømprisen i vinter bli vesentlig høyere enn i fjor.Les mer om strømmarkedet august 2018 som ble nok en måned med høye priser.Derfor trenger vi godt over normalt med nedbør i flere måneder for at vi skal få et skikkelig fall i prisene.
På kraftbørsen ser vi i slutten av august at prisforventningene for høsten og vinteren ligger rundt 56-57 øre/kWh eks.