De andre arvingene står imidlertid fritt til å gå med på uskifte også med særeie.
Først når enken/enkemannen dør, blir arven fordelt på de øvrige arvingene.Etterlater ikke lengstlevende seg verken slekts- eller testamentsarvinger, går hele boet til førstavdødes arvinger.Retten til å sitte i uskiftet bo faller bort hvis lengstlevende ektefelle gifter seg på nytt.Kan jeg bruge et gavebrev til pengegaver?Også samboere kan til en viss grad få overta formue uskiftet.Gjenlevende ektefelle kan også når som helst kreve skifte helt eller delvis.Hvis du gerne vil vide mere om de forskellig former for særeje, kan du eventuelt se vores artikel om særeje.
Hvis du ønsker at give en pengegave til et af dine børn, men ikke ønsker, foodora kupong at dine børn indbyrdes skal stilles ulige, kan du overveje at lave et arveforskud i stedet for et gavebrev.Retten til uskifte gjelder i forhold til avdødes øvrige arvinger etter loven, for eksempel ektefellenes felles barn.Vedkommende kan heller ikke testamentere bort mer enn det som skal tilfalle vedkommendes egne arvinger når han dør.Dersom vedkommende bare skal overta noe av boet uskiftet, skal det fremgå av attesten.Hadde avdøde både særkullsbarn og fellesbarn (fellesbarn barn med ektefellen er det en løsning å foreta delvis skifte, altså slik at særkullsbarna får utbetalt sin arv, mens fellesbarna venter med å få sin arv inntil den gjenlevende mor eller far er død. .I sagen var der formuefælleskab i ægteskabet,.Dette gjelder for eksempel gjenlevendes lønn og pensjon.Når de blir myndige, har de anledning til selv å kreve skifte.